مداد ابرو میکاپ فکتوری مدادی جهت شکل دهی و پرکردن ابروها می باشد. برس همراه این مداد موجب پخش مناسب پیگمنت در سطح ابرو شده و جلوه ای طبیعی در ابروها ایجاد می کند.