مداد چشم دودی میکاپ فکتوری Makeup Factory دارای پیگمنت قوی می باشد که اثری فوق العاده بر جا می گذارد. این مداد چشم ضدآب است و دارای ماندگاری بالا می باشد. مداد چشم دودی میکاپ فکتوری Makeup Factory دارای برسی در انتها می باشد که برای فید کردن محصول مناسب می باشد.