پاک کننده لاک ناخن دبورا، بدون خشک کردن ناخن ها، به راحتی لاک را پاک می کندوهم چنین حاوی مواد نرم کننده نیز می باشد.