مداد لب وچشم متالیک دبورا محصولی با بافت کرمی، دارای رنگ های غنی و زیبا